Sjöborgs levererar verktyg och tjänster för skärande bearbetning och därtill kringutrustningi huvudsakligen till svensk verkstadsindustri. 

 

Våra produkter och tjänster skall motsvara de krav och förväntningar som vi själva, våra kunder och våra leverantörer ställer på oss, nu och i framtiden.

 

Kvalitetsarbetet innebär att ständigt förbättra oss och planera för långsiktiga affärsrelationer.