Danne

Order-
mottagare /
Inköp

Dan Gustavsson

danne@sjoeb.se

08-442 71 35

Marco

Kvalitets-
sam
ordnare

Ordermott./
Inköp

Marco Fogliata
marco@sjoeb.se

08-442 71 38

Jonas

Logistik

Jonas Rask

jonas@sjoeb.se

08-442 71 39

Johanna

Ekonomi

Johanna Ek

jog@sjoeb.se

08-442 71 41

Andreas

Ekonomi
+ annat

Andreas
Klingberg

ank@sjoeb.se

08-442 71 34

Björn

VD

Björn Sjöborg

bjs@sjoeb.se

08-442 71 33

Gunnar

Grundare

Gunnar Sjöborg

gus@sjoeb.se

08-442 71 31

OBS!!!  OBS!!!

vid förfrågningar
och beställningar

använd ALLTID:

08-442 71 30

       eller

order@sjoeb.se